باتری سیلد لید اسید - Sealed Lead Acid Battery

   Minimize

قابليت ها

  • باتري هاي نوع Sealed Lead Acid بدون نياز به حفظ و نگهداري
  • داراي سيستم تخليه خودکار بوده و در صورتي که از باتري ها شش ماه استفاده نشود ميزان تخليه در دماي معمولي فقط 3% ظرفيت اسمي خواهد بود
  • داراي سرب هاي معدني با خلوص 98.99% و با آلياژ بالا، 100% آناليز شده و ضد خوردگي ، قابل احيا
  • توانايي کارکرد در شرايط آب و هوايي کشور
  • جنس قطب سر باتري از فلز مس

مشخصات فني

ترمينال وزن
(Kg)
ارتفاع کل طولxعرضxارتفاع ظرفيت
25°C
10 HR 1.8V/Cell
ولتاژ اسمي مدل
TAB 2.55 101 151x65x95 7 12 1207
TAB 3.94 101 151x99x96 12 1212
B&N 6.10 167 181x77x167 17 1217
B&N 8.70 128 166x176x128 24 1224
B&N 9.00 125 173x163x125 26 1226
B&N 11 178 196x131x155 31 1231
B&N 11.5 178 196x131x155 34 1234
B&N 13.8 170 198x166x170 40 1240
B&N 19.5 224 262x171x224 50 1250
B&N 22.0 224 262x171x224 60 1260
B&N 25.5 175 350x167x178 65 1265
B&N 26.5 221 303x173x221 70 1270
B&N 30.5 175 351x166x175 80 1280
B&N 31.5 228 415x175x228 90 1290
B&N 32.0 239 332x174x216 100 12100
B&N 36.5 225 410x176x225 120 12120
B&N 54.0 242 496x205x207 150 12150
B&N 74.0 242 496x259x219 200 12200

دانلود کاتالوگ

دانلود فايل PDF pdf دانلود فايل فشرده ZIP pdf